O nas

Szkoła Podstawowa Terapeutyczna „Chocimska”

Szkoła Podstawowa Terapeutyczna „Chocimska” ma siedzibę w Warszawie, na Starym Mokotowie. Zajmujemy się edukacją dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Stworzona przez nas oferta edukacji terapeutycznej obejmuje klasy 1-8. Nasza szkoła terapeutyczna dla dzieci mieści się w budynku, który został profesjonalnie dopasowany do potrzeb uczniów autystycznych. Posiadamy odpowiednie wyposażenie edukacyjne i terapeutyczne, a nasz program opiera się na sprawdzonych metodach nauczania.

Realizujemy podstawę programową na podstawie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET). Zapewniamy różnorodne zajęcia terapeutyczne, sportowe oraz wyjścia do instytucji kultury.

Podmiotowe traktowanie jest podstawą relacji pomiędzy nauczycielami i uczniami. W codziennej pracy szkolnej stosujemy technikę pozytywnego wzmacniania, która pozwala dzieciom budować poczucie własnej wartości i motywuje do nauki. Zapewniamy naszym podopiecznym łagodne włączenie w proces edukacji szkolnej.

Szkoła, która wyrównuje szanse