dzieci w ławkach

Szkoła podstawowa dla dzieci z spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.

 W pierwszych latach edukacji dzieci z spektrum autyzmem, proces włączania ich do grupy rówieśniczej oraz nawiązywania relacji z dorosłymi jest niezwykle istotny. To okres, kiedy maluchy zdobywają wiedzę, rozwijają swoje zdolności społeczne i kształtują swój indywidualny potencjał. Wspomniane cele często realizowane są w szkole, w trakcie procesu edukacyjnego.

Systematyczna praca z dzieckiem w klasie terapeutycznej jest kluczowa w procesie nauki. Im więcej zaangażowania ze strony dziecka, tym lepsze efekty osiąga w procesie terapii i edukacji. Dlatego też, dokładamy wszelkich starań, aby stworzyć optymalne warunki rozwoju dla dzieci z spektrum autyzmem i z zespołem Aspergera. Naszym celem jest zapewnienie nie tylko przyjaznego środowiska dla terapii i edukacji, ale również dla zabawy, która w tym okresie życia dziecka ma wielki potencjał rozwojowy.

 

Zastosowanie IPET w terapii szkolnej

Dzieci ze  spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera wymagają indywidualnego podejścia w procesie edukacji. Podstawa programowa stanowi ogólny zarys działań edukacyjnych, lecz w przypadku tych dzieci opiera się ona na Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET). Ich tworzenie opiera się na szczegółowej analizie orzeczeń i opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W naszej szkole przestrzegamy zaleceń dotyczących formy i warunków działań edukacyjnych oraz staramy się osiągnąć zalecane cele terapeutyczne i rozwojowe. Naszym uczniom zapewniamy możliwość pracy indywidualnej lub w małych zespołach, składających się z nie więcej niż pięciorga osób.

 

Dodatkowo w naszym programie na stałe znajduje się wiele zajęć rozwijających, np.:

 • programowanie

 • eksperymenty naukowe

 • szachy

 • zajęciach teatralne

 • judo

W każdym roku szkolnym mamy dodatkowe atrakcje oraz wiele animacji, np.:

 •  tematyczne imprezy cykliczne

 •  wydarzenia integracyjne dla dzieci i rodziców

 •  całodniowe wycieczki

 •  nocowanki

 •  wyjazdy na zielone szkoły

 •  kolonie

 •  półkolonie letnie i zimowe

 •  grupy wsparcia dla rodziców