OFERTA SZKOŁY

  • Indywidualne podejście do każdego ucznia

To podstawa kształcenia każdego dziecka, ale w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera jest to szczególnie ważne. Uczniowie ci często mają różne trudności i potrzeby, dlatego ważne jest, aby móc dostosować proces nauczania do ich indywidualnych możliwości.

Nasza szkoła zapewnia:

* Dostosowanie programu nauczania do potrzeb ucznia.

* Dostosowanie metod i form pracy do jego tempa i stylu uczenia się.

* Zapewnienie wsparcia i pomocy w zakresie komunikacji, umiejętności społecznych i innych trudności.

  • Wykwalifikowana kadra pedagogiczna z doświadczeniem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

Każdy nauczyciel pracujący w naszej szkole z dziećmi w spektrum i z Aspergerem, posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z grupą uczniów. Dzięki temu jest w stanie zrozumieć ich specyficzne potrzeby i trudności, a także stosować odpowiednie metody i formy pracy.

  • Program nauczania dostosowany do potrzeb uczniów

Program nauczania w Szkole Podstawowej Terapeutycznej “Chocimska” jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości wszystkich uczniów. Uwzględnia on ich specyficzne trudności, a także ich mocne strony i zainteresowania.

  • Różnorodne zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i umiejętności dzieci

Zajęcia dodatkowe są doskonałym sposobem na rozwijanie zainteresowań i umiejętności dzieci ze spektrum autyzmu oraz z zespołem Aspergera. Obejmują m.in. zajęcia artystyczne, sportowe, muzyczne, czy też zajęcia z zakresu umiejętności społecznych.

Dodatkowo, oferta naszej szkoły podstawowej terapeutycznej obejmuje również:

  • Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i ich rodzin.

  • Współpracę z innymi specjalistami i placówkami.

  • Diagnozy.

  • Dostęp do nowoczesnych technologii i sprzętu.

dzieci na zajęciach

Zajęcia terapeutyczne

kobieta i dziecko

Edukacja domowa