Oferta edukacyjna szkoły podstawowej dla dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

Nasza szkoła podstawowa dla dzieci ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera oferuje edukację w klasach 1-4. Program nauczania opracowaliśmy w taki sposób, aby wychodził naprzeciw indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym uczniów. Oferujemy bogaty wybór zajęć terapeutycznych, których celem jest wspomaganie procesu edukacyjnego poprzez udzielanie na bieżąco pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Niewielkie klasy i starannie dobrana kadra umożliwiają realną indywidualizację procesu dydaktycznego. Dzieci są traktowane podmiotowo i słuchane, a ich potrzeby stają się wytycznymi do wyboru metod i form kształcenia.

 

 

Dobry początek kariery szkolnej Twojego dziecka

Jeżeli skorzystasz z oferty naszej szkoły dla dzieci autystycznych, zapewniasz swojemu dziecku solidny fundament do dalszej kariery edukacyjnej. Dostosowanie procesu dydaktycznego do specjalnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka autystycznego już na poziomie przedszkola pozwala wytworzyć postawę zainteresowania zdobywaniem wiedzy i rozwojem własnych kompetencji. To niezwykle ważne, bo bez odpowiedniego wsparcia dzieci ze spektrum autyzmu są narażone na liczne niepowodzenia w procesie edukacji.

Efektem rozczarowania szkołą może być utrata motywacji, obniżone poczucie własnej wartości, wycofanie i agresja. Niepowodzenia szkolne mają też negatywny wpływ na zdobywanie kompetencji społecznych, na relacje z rówieśnikami i rozwój psychofizyczny. Dlatego w naszej szkole dla dzieci z autyzmem proces edukacyjny jest wspólnym odkrywaniem i pasjonującą przygodą. Naszym celem jest wzmocnienie pozytywnych doznań i budowanie wiary dziecka we własne możliwości.

 

szkola

Bezpieczne miejsce dla Twojego Dziecka