Opłaty szkolne

Jednorazowe wpisowe 1980 zł płatne w ciągu 7 dni od momentu zakwalifikowania dziecka do szkoły, wpisowe nie podlega zwrotowi.
Czesne płatne przez 12 miesięcy 1980 zł opłacane przez 12 miesięcy w roku, licząc od lipca (rok zapisu dziecka do szkoły) do czerwca (rok ukończenia szkoły); płatne z góry do 5 dnia każdego miesiąca

a) miesięczne czesne (12 rat), płatne w roku szkolnym 2022/2023 za okres od 01.09. 2022r. do 31.08.2023r. miesięczne czesne płatne w następujący sposób:
• 1 980,00 zł za pierwsze dziecko,
• 1 700,00 zł za drugie dziecko,
• 1 600,00 zł za trzecie dziecko,

b) roczne czesne (1 rata, 5% rabatu), płatne w roku szkolnym 2022/2023 za okres od 01.09. 2022 r. do 31.08.2023 roczne czesne płatne w następujący sposób:
• 22 572 zł za pierwsze dziecko,
• 19 380 zł za drugie dziecko,
• 18 240 zł za trzecie dziecko

Indywidualne stypendia Fundacji Chocimska przyznawane na wniosek Rodziców
Rekrutacja obejmuje dzieci do klas pierwszych i trzecich
Godziny i dni otwarcia szkoły 07:45 - 17.00 od poniedziałku do piątku (wyłączając dni wolne i święta)

Jabłko i przyrządy szkolne

 

 

Bezpieczne miejsce dla Twojego Dziecka