Opłaty

Opłaty szkolne są jednym z najważniejszych czynników, na które rodzice powinni zwrócić uwagę przy wyborze szkoły dla swojego dziecka. Przed podjęciem decyzji o zapisaniu dziecka do naszej szkoły, zachęcamy do zapoznania się z poniższymi kosztami oraz rodzajami płatności.
Naszym celem jest zapewnienie dziecku jak najlepszych warunków do nauki i rozwoju, dlatego w ramach czesnych zapewniamy uczniom dostęp do nauczania na wysokim poziomie, wykwalifikowanych nauczycieli oraz nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

opłaty

 

 

OPŁATY SZKOLNE

Wpisowe
Płatne jednorazowo
1980,00 zł płatne w ciągu 7 dni od momentu zakwalifikowania dziecka do szkoły, wpisowe nie podlega zwrotowi.

Czesne
Płatne przez 12 miesięcy
1980,00 zł opłacane przez 12 miesięcy w roku, licząc od lipca (rok zapisu dziecka do szkoły) do czerwca (rok ukończenia szkoły); płatne z góry do 5 dnia każdego miesiąca

a) miesięczne czesne (12 rat), płatne w roku szkolnym 2023/2024 za okres od 01.09. 2023r. do 31.08.2024r. miesięczne czesne płatne w następujący sposób:

  •  1 980,00 zł za pierwsze dziecko,
  •  1 700,00 zł za drugie dziecko,
  •  1 600,00 zł za trzecie dziecko,

b) roczne czesne (1 rata, 5% rabatu), płatne w roku szkolnym 2023/2024 za okres od 01.09.2023 r. do 31.08.2024 roczne czesne płatne w następujący sposób:

  •  22 572,00 zł za pierwsze dziecko,
  •  19 380,00 zł za drugie dziecko,
  •  18 240,00 zł za trzecie dziecko

 

OPŁATY REKRUTACYJNE

Spotkanie konsultacyjno - kwalifikacyjne
150,00 zł (ok. 45 min)

Dzień próbny
100,00 zł zalecane jest uczestnictwo w minimum 3 dniach próbnych
Więcej informacji na temat procesu rekrutacji znajdziesz tutaj

 

INDYWIDUALNE STYPENDIA

Indywidualne stypendia Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Chocimska” są przyznawane przez Zarząd oraz Dyrekcję placówki na wniosek Rodziców uczniów. Ich celem jest wsparcie finansowe w sytuacjach, gdy nauczanie dziecka wymaga dodatkowych kosztów. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać uzasadnienie potrzeby pomocy finansowej oraz dokumentację potwierdzającą sytuację materialną rodziny. Pozytywna decyzja o przyznaniu stypendium jest uzależniona od analizy sytuacji finansowej rodziny oraz oceny osiągnięć ucznia w nauce. Przyznane stypendium jest w wyjątkowych sytuacjach, również losowych, i jest refundacją całości lub części czesnych. Jest to ważne wsparcie dla tych rodzin, które z różnych przyczyn nie są w stanie samodzielnie sprostać kosztom związanym z edukacją swojego dziecka.

Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości uzyskania stypendium skontaktuj się z sekretariatem naszej szkoły.

Kontakt

 

Bezpieczne miejsce dla Twojego Dziecka