Opłaty szkolne

Jednorazowe wpisowe 1800 zł płatne w ciągu 7 dni od momentu zakwalifikowania dziecka do szkoły
Czesne płatne przez 12 miesięcy 1800 zł opłacane przez 12 miesięcy w roku, licząc od lipca (rok zapisu dziecka do szkoły) do czerwca (rok ukończenia szkoły); płatne z góry do 5 dnia każdego miesiąca
  150 zł miesięcznie mniej na drugie dziecko
  300 zł mniej na trzecie dziecko
Indywidualne stypendia Fundacji Chocimska przyznawane na wniosek Rodziców
Rekrutacja obejmuje dzieci do klas pierwszych i trzecich
Godziny otwarcia szkoły  8.00 - 16.00

Jabłko i przyrządy szkolne

 

 

Bezpieczne miejsce dla Twojego Dziecka