Co nas wyróżnia?

Osoba trzymająca kolorowe serduszkoWitamy Cię w wyjątkowej Szkole Podstawowej Terapeutyczna „Chocimska” stworzonej specjalnie dla Dzieci i Młodzieży ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera.

Nasz szkoła jest przyjaznym i bezpiecznym miejscem, w którym Twoje Dziecko będzie mogło w pełni rozwijać swój potencjał intelektualny przy profesjonalnym wsparciu terapeutycznym oraz pod opieką psychologów.
Stworzyliśmy optymalne warunki do rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu. Nasza szkoła to przyjazne środowisko nie tylko do edukacji i terapii, ale też do zabawy, która w tym okresie życia dziecka ma wielki potencjał prorozwojowy.

Wszystkie klasy są maksymalnie 10 osobowe oraz posiadają 2 nauczycieli na każdej lekcji. Kameralna przestrzeń i niewielka liczba dzieci sprzyjają budowaniu pozytywnych relacji, dają poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Wychowawcy każdej klasy towarzyszy nauczyciel wspomagający (terapeuta), dzięki czemu możemy na bieżąco zaspokajać potrzeby uczniów i reagować na sytuacje kryzysowe.

Dodatkowo w programie na stałe znajduje się wiele zajęć rozwijających, np.: 

 • programowanie, 
 • eksperymenty naukowe,
 • szachy, 
 • zajęciach teatralne, 
 • judo. 

Dzięki współpracy z Centrum Diagnozy i Edukacji, ze Stowarzyszeniem Terapeutów oraz Centrum Terapii i Rozwoju Seeds Care, oferujemy łatwy dostęp do dodatkowych diagnoz, ocen i terapii, w tym m.in.: 

 • diagnoza autyzmu
 • diagnoza dysleksji
 • diagnoza gotowości szkolnej
 • diagnoza zaburzeń osobowości
 • integracja sensoryczna
 • diagnoza logopedyczna, 
 • terapia pedagogiczna, 
 • zajęcia z psychologiem, 
 • trening umiejętności społecznych, 
 • socjoterapia,
 • konsultacje psychologiczne dla dzieci i dorosłych,
 • terapia rodzin,
 • terapia par,
 • dodatkowe diagnozy.

W każdym roku szkolnym mamy dodatkowe atrakcje oraz wiele animacji, np.:

 • tematyczne imprezy cykliczne,
 • wydarzenia integracyjne dla dzieci i rodziców,
 • całodniowe wycieczki, 
 • nocowanki, 
 • wyjazdy na zielone szkoły, 
 • kolonie, 
 • półkolonie letnie i zimowe,
 • grupy wsparcia dla rodziców.

 

Wspieramy potencjał i talenty każdego dziecka, podążamy za jego potrzebami i do każdego ucznia podchodzimy indywidualnie. Kładziemy natomiast nacisk na relacje, kompetencje społeczne i rozwój oraz emocje. 

Zapraszamy do naszej szkoły!

Bezpieczne miejsce dla Twojego Dziecka