Zajęcia terapeutyczne

Odpowiednio wczesne podjęcie terapii pozwala dzieciom autystycznym osiągnąć wysoki pułap rozwojowy. Stanie się fundamentem do sukcesywnego poszerzania kompetencji motorycznych, psychologicznych i społecznych. W środowisku szkolnym można stosować wiele rodzajów terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Kluczową sprawą jest dopasowanie form pracy do indywidualnych preferencji uczniów. Dlatego naszym podopiecznym zapewniamy różnorodne formy profesjonalnego wsparcia terapeutycznego:

 

  • zajęcia indywidualne z SI – celem zajęć z integracji sensorycznej jest nauczenie dziecka poprawnych reakcji na bodźce napływające z otoczenia i jego własnego ciała – to ścieżka do stopniowego wzrostu sprawności i koordynacji ruchowej, poprawienia zdolności koncentracji oraz wypracowania pozytywnych schematów zachowań w środowisku społecznym,
  • zajęcia z logopedą – terapia obejmuje m.in. regulację oddychania, ćwiczenia artykulacji i intonacji, doskonalenie mowy oraz wzbogacanie słownictwa,
  • terapia pedagogiczna – jest nastawiona na rozpoznanie przyczyn i niwelowanie trudności w uczeniu się: pedagog wypracowuje wspólnie z dzieckiem umiejętność koncentracji na mocnych stronach i niwelowaniu wpływu czynników osłabiających czy destrukcyjnych – ostatecznym celem jest uzyskanie pozytywnego stosunku do nauki szkolnej i wzrost motywacji do osiągania dobrych wyników,
  • terapia psychologiczna – w przypadku autyzmu stosuje się m.in. terapię behawioralną, której podstawowym założeniem jest przekonanie, że człowiek uczy się poprzez uświadamianie sobie konsekwencji własnych działań – praca terapeutyczna z dziećmi autystycznymi ma na celu wzmacnianie (nagradzanie) zachowań aprobowanych i osłabianie zachowań niepożądanych (zamiast kar terapeuta stosuje brak nagrody i zmiany form pracy),
  • socjoterapia – to nauka i rozwój umiejętności społecznych i komunikacyjnych, a także praca z emocjami, która ma na celu zrozumienie zasad społecznego współżycia i świadome, pozbawione poczucia lęku poruszanie się w przestrzeni społecznej.

 

dziewczynka

 

Wsparcie terapeutyczne na lekcjach

W każdej klasie i na każdych zajęciach w naszej szkole obecny jest nauczyciel wspomagający. Równolegle zapewniamy dostęp do różnorodnych terapii, które prowadzą specjaliści zrzeszeni w Stowarzyszeniu Terapeutów. W każdej chwili możemy się spotkać, aby wspólnie wybrać najlepszą formę terapii dla Twojego dziecka.

 

Bezpieczne miejsce dla Twojego Dziecka