Szkoła podstawowa dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

 W pierwszych latach edukacji dzieci z autyzmem, proces włączania ich do grupy rówieśniczej oraz nawiązywania relacji z dorosłymi jest niezwykle istotny. To okres, kiedy maluchy zdobywają wiedzę, rozwijają swoje zdolności społeczne i kształtują swój indywidualny potencjał. Wspomniane cele często realizowane są w szkole, w trakcie procesu edukacyjnego.

Systematyczna praca z dzieckiem w klasie terapeutycznej jest kluczowa w procesie nauki. Im więcej zaangażowania ze strony dziecka, tym lepsze efekty osiąga w procesie terapii i edukacji. Dlatego też, dokładamy wszelkich starań, aby stworzyć optymalne warunki rozwoju dla dzieci z autyzmem i z zespołem Aspergera. Naszym celem jest zapewnienie nie tylko przyjaznego środowiska dla terapii i edukacji, ale również dla zabawy, która w tym okresie życia dziecka ma wielki potencjał rozwojowy.

 

Zastosowanie IPET w terapii szkolnej

Dzieci ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera wymagają indywidualnego podejścia w procesie edukacji. Podstawa programowa stanowi ogólny zarys działań edukacyjnych, lecz w przypadku tych dzieci opiera się ona na Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET). Ich tworzenie opiera się na szczegółowej analizie orzeczeń i opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W naszej szkole surowo przestrzegamy zaleceń dotyczących formy i warunków działań edukacyjnych oraz staramy się osiągnąć zalecane cele terapeutyczne i rozwojowe. Naszym uczniom zapewniamy możliwość pracy indywidualnej lub w małych zespołach, składających się z nie więcej niż pięciorga osób.

 

Nauczyciel-cień jako asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Kluczową rolę w edukacji dzieci w klasach terapeutycznych w szkole podstawowej odgrywa nauczyciel-cień, znany również jako terapeuta-cień lub asystent. Jest to pedagog lub terapeuta, który nie prowadzi zajęć, ale jest obecny w czasie ich trwania. Jego zadaniem jest reprezentowanie dziecka, które ma trudności z jasnym przedstawieniem swoich uczuć i myśli dla otoczenia. Terapeuta-cień jest gotowy do natychmiastowej pomocy dziecku lub do włączenia się w prowadzenie zajęć w razie potrzeby. W naszej szkole nauczyciele-cienie są obecni podczas wszystkich zajęć edukacyjnych, co wyróżnia nas pozytywnie spośród innych placówek.

 

jednorożec

 

 

 

Dodatkowo w naszym programie na stałe znajduje się wiele zajęć rozwijających, np.:

 • programowanie,

 • eksperymenty naukowe,

 • szachy,

 • zajęciach teatralne,

 • judo. 

W każdym roku szkolnym mamy dodatkowe atrakcje oraz wiele animacji, np.:

 •  tematyczne imprezy cykliczne,

 •  wydarzenia integracyjne dla dzieci i rodziców,

 •  całodniowe wycieczki,

 •  nocowanki,

 •  wyjazdy na zielone szkoły,

 •  kolonie,

 •  półkolonie letnie i zimowe,

 •  grupy wsparcia dla rodziców.

 

 

 

Szkoła, która wyrównuje szanse